SEJARAH KOTA JAKARTA

SEJARAH KOTA JAKARTA

Sejarah Jakarta bermula dari sebuah bandar kecil di muara Sungai Ciliwung sekit…